Veľkonočný turnaj v kolkoch

Stalo sa tradíciou, že v jarnom období si prijímatelia sociálnej služby v našom zariadení zasúťažia v kolkoch. Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj v kolkoch, na ktorom sa zúčastnilo 50 klientov a súťažili podľa jednotlivých oddelení. Každý súťažiaci mal tri pokusy v hode. Víťazom sa stal hráč, ktorý zhodil všetkých deväť kolkov alebo z daného oddelenia zhodil najväčší počet kolkov. Tento rok si svoje sily zmerali aj zamestnanci a najviac sa darilo sociálnej pracovníčke pani Anne Pajerchinovej.

Víťazi za jednotlivé oddelenia:

Odd. A., budova Kaštieľ        Marienka Šifrová

Odd. B., budova Lipa             Janko Guľáš

Odd. C., budova Breza           Marienka Seifertová

Odd. E., budova Javor            Inga Pažická

Odd. F., budova Gaštan         Tomáš Motyčka

IMG_20170406_140143

Bookmark the permalink.

Comments are closed.