6. ročník Plesu prijímateľov sociálnej služby

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach organizovalo vo štvrtok 16. februára 2017 už 6. ročník Plesu prijímateľov sociálnych služieb.

Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová svojim príhovorom a úvodným tancom slávnostne otvorila tohtoročný ples. A tak sa pre všetkých zúčastnených začal večer plný zábavy. Do tanca nám hrala hudobná skupina Duo Mayor. V kultúrnej časti programu plesu klientka Zuzka Billá predniesla báseň Madona zalieva kávu od autora Juraja Mravca, po nej nasledoval tanec a hry detského folklórneho súboru z Batizoviec. Na akordeóne nám zahrali mladí folkloristi z Batizoviec.

Na tohtoročný ples prijali pozvanie aj klienti domova sociálnych služieb Domovina,       n. o. Žehra časť Hodkovce a ďalší hostia, medzi nimi aj pán starosta obce Batizovce JUDr. Gabriel Bodnár. Touto cestou ďakujeme obci Batizovce za sponzorský dar na ples a bezplatné poskytnutie spoločenskej miestnosti.

Všetci účastníci plesu sa dobre zabávali a tešili sa, ktoré oddelenie vyhrá bohatú tombolu. Pred losovaním tomboly sa však zapojili do druhej, súťažnej časti plesu. Súťaže pre klientov pripravili zamestnanci ergoterapeutických dielní. Súťažili v stoličkovom tanci a netradičných disciplínach ako je navliekanie cestovín na špilku a zhadzovanie kolkov loptičkou v pančuche, v ktorej vyhral náš hosť, klient z Hodkoviec. Poslednou časťou plesu bolo losovanie a odovzdávanie cien tomboly. Pre všetkých prijímateľov sociálnej služby to bola chvíľa napätia, ale zároveň tá najšťastnejšia chvíľa, pretože každé oddelenie vyhralo tombolu.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach srdečne ďakuje týmto sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly alebo finančne prispeli:

 1. Obec Batizovce
 2. Spoločnosť Depent – zdravotnícke a inkontinečné pomôcky
 3. Poľnohospodárske družstvo Batizovce
 4. Spoločnosť Tena SCA Hygiene Products AB
 5. Fires, s. r. o., Batizovce
 6. Nadácia Whirlpool Slovakia s. r. o., Poprad – Matejovce
 7. Arjo Humanic SK, s. r. o., Batizovce
 8. Ajva, s. r. o. Gelnica
 9. Hotel Energetik , Zemplínska Šírava, p. Andrejcová
 10. Farmix, spol. s. r. o., Prešov
 11. Diamon, s. r. o., Poprad
 12. Sintra, spol. s. r. o., Poprad
 13. Mária Perďochová, Likavka
 14. B&B Slovaj Zuzana Budzáková, Kežmarok
 15. DLUKING TRADE, s. r. o., Poprad
 16. Pekáreň GROSS, s. r. o., Kežmarok
 17. OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o., Poprad
 18. Kovospol PP, s. r. o., Poprad
 19. Revmontel, s. r. o. Gerlachov
 20. Sovus, s. r. o. Poprad
 21. Kingfruits, s. r. o., Svit
 22. Lekáreň Lidická, Poprad – Matejovce
 23. Spoločnosť Seni – inkontinenčné pomôcky a kozmetika Seni Care
 24. Mária Šoltýsová, Batizovce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7 súťaž navliekanie cestovín DSC03040 DSCN4276 hostia DSS Hodkovce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

odd B odd C odd D odd F

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.