Reprezentácia zariadenia na 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička

Dňa 22. februára 2017 prijímateľka sociálnej služby Zuzana Billá reprezentovala naše zariadenie na jubilejnom 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička, ktorá sa konala v Podtatranskej knižnici v Poprade. Je to festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien so svojou tradíciou a organizovala ho Okresná organizácia únie žien Slovenska so sídlom vo Svite v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom Poprad a Podtatranskou knižnicou v Poprade.

Počas festivalu pani Zuzka predniesla báseň Madona zalieva kávu od autora Juraja Mravca a dobre sa jej darilo. S prípravou na súťaž jej pomohla sociálna pracovníčka. Sme radi, že takouto formou mala Zuzka príležitosť prezentovať svoje schopnosti a začleniť sa do umeleckého kolektívu žien. Zároveň bol tento deň pre ňu aj obohatením a povzbudením do ďalšej práce, získala diplom za účasť. Zaujímavým okamihom tohto dňa bolo to, že Zuzka mala tú česť sa zoznámiť s prvou recitátorkou tejto súťaže, pani Ľudmilou Netíkovou, ktorá stála pri zrode tejto súťaže. Takisto stretla svoju spolužiačku zo školských čias a mohla sa po dlhých rokoch znovu porozprávať.

20170222_173954 20170222_173752 20170222_172540 20170222_164943 20170222_160138

Bookmark the permalink.

Comments are closed.