Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) (pre… Čítať ďalej

Poďakovanie p. Dlugolinskej

Veľmi sme sa potešili a sme neskutočne vďační p. Silvii Dlugolinskej, ktorej sa podarilo od firiem sponzorky pre našich prijímateľov vybaviť prepotrebné darčeky, ktoré im budú slúžiť počas celého roka. Boli to nielen potraviny, ale aj veci bežnej potreby, ktoré už majú svojich nových majiteľov medzi deťmi, ale aj dospelými. Čítať ďalej

Návšteva predsedu VÚC pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov

Pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov, prezentácie prebiehajúcich rekonštrukčných prác a materiálno-technického vybavenia budov a areálu CSS navštívil dňa 20. októbra 2017 naše zariadenie MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Návštevy sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady SR PaedDr. Peter Šuca. Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová privítala účastníkov stretnutia v priestoroch haly Máriássy,… Čítať ďalej

Naši prijímatelia na odovzdávaní cien Krídla túžby v Prešove

Úspešné zariadenia 7. ročníka regionálnej súťaže Krídla túžby v júni 2017 v Červenom Kláštore – Smerdžonke boli nominované na slávnostné odovzdanie cien v divadle Jonáša Záborského v Prešove dňa 2.10.2017. Aj keď naše zariadenie tento rok nebolo nominované, naši klienti sa zúčastnili na tomto odovzdávaní cien, kde boli vyhlásené „naj“ zariadenie, „naj“ prijímateľ… Čítať ďalej

Naši klienti súťažili na Dni partnerstva v Hodkovciach

Dňa 28. septembra 2017 prijímatelia sociálnej služby reprezentovali naše zariadenie na Dni partnerstva. Súťaž v netradičných športoch prebiehala pod záštitou zariadenia DOMOVINA, n.o. Žehra – Hodkovce. Naši športovci opäť ukázali svoju zručnosť i šikovnosť a pre naše zariadenie vybojovali titul najúspešnejšieho kolektívu. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a srdečne blahoželáme. Čítať ďalej

Spišská Petanque liga

Dňa 19. septembra tohto sa konalo 6.  kolo IV. ročníka Spišskej Petanque ligy.  Súťažilo sedem družstiev zložených z klientov zariadení sociálnych služieb. Aj tento rok sa víťazom stalo zariadenie Domovina, n.o. Žehra, časť Hodkovce. Naše zariadenie reprezentovalo družstvo v zložení Mária Gašparová, Patrik Pecha a Štefan Dzedzina. Čítať ďalej

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v CSS Domov pod Tatrami Batizovce

V dňoch od 11.9.2017 do 13.9.2017 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. sa CSS Domov pod Tatrami Batizovce zapojilo do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Tento ročník sa niesol v duchu témy Pamiatky a príroda: krajina možností. Generálnymi partnermi podujatia boli Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia… Čítať ďalej

Relaxačný pobyt na Zemplínskej Šírave

Od 22. júla do 29. júla sa naši klienti zúčastnili na relaxačnom pobyte na Zemplínskej Šírave. Okrem plávania a opaľovania sa na slniečku, mohli aj súťažiť v hre Človeče, nehnevaj sa, zahrať si hru Telefón a precvičiť si tak slovnú zásobu alebo zaspievať si s gitarou. Aktivity pre nich pripravili zamestnanci z ergoterapie. Čítať ďalej

Vodný volejbal

K letu patria typické letné športy, ako je napríklad vodný volejbal. Naši klienti si zasúťažili vo vodnom volejbale 17. júla 2017. Víťazom sa stalo oddelenie B, 2. miesto získalo  oddelenie C a 3. miesto vybojovalo oddelenie F. Čítať ďalej

Púť na Mariánsku horu v Levoči

Dňa 11.7.2017 sa klienti z nášho zariadenia v sprievode zamestnancov zúčastnili púte na Mariánsku horu v Levoči. Omšu za všetkých odslúžil rímskokatolícky farár z Batizoviec. Po omši navštívili mesto Levoča, kde si pochutnali za zmrzline. Súčasťou bola aj prehliadka kaštieľa a múzea v Strážkach. Čítať ďalej

Návšteva grófky Máriássy

Dňa 6. júla 2017 nás opäť poctila svojou návštevou pani Heidi Máriássy, vdova po nebohom grófovi Pál Mariássymu zo Stockholmu. Sprevádzali ju aj zástupcovia múzea z Markušoviec. V Hale Mariássy v budove kaštieľa jej riaditeľka Ing. Danica Ďuricová odovzdala malý darček. Ďakujeme pani grófke za milú návštevu a tešíme sa na ďalšiu návštevu. Čítať ďalej

Výlet do Košíc

Za finančnej podpory Mediačného centra v Poprade a úzkej spolupráce s KC Bonum sa naši prijímatelia sociálnej služby povozili na  historickom vláčiku v rámci výletu do Košíc. Radosť v očiach detí a dospelých bola  najúprimnejším poďakovaním. Bez Vašej podpory by nezažili tento neopakovateľný zážitok. Ďakujeme Čítať ďalej

Sponzorský dar – nový televízor

Ing. Ján Lašan, majiteľ firmy T a t r a f i l t e r daroval nášmu zariadeniu  televízor zn. Philips.  Je krásne spoznať, že  sú medzi nami aj  ľudia, ktorí dokážu vyčariť úsmev na tvárach ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, zároveň je to veľké povzbudenie aj pre nás – zamestnancov zariadenia, … Čítať ďalej