Vzácna návšteva v CSS Domov pod Tatrami Batizovce

        Neohlásená, ale o to vzácnejšia bola návšteva pani Heidi Máriássy, vdovy po nebohom grófovi Pál Mariássymu zo Stockholmu.

          Dňa 8. júla tohto roku po jej prijatí v zasadacej miestnosti obecného úradu poctila svojou návštevou aj naše zariadenie. V Hale Mariássy v budove kaštieľa si pozrela výstavu  venovanú rodu Mariássyovcov, ktorý bol významným šľachtickým rodom Spiša. Pani grófka Heidi v kronike zariadenia zanechala pre nás nasledovný odkaz: „Z neohlásenej návštevy som mala obrovskú radosť, zo srdečného prijatia kyticou kvetov a tiež aj z toho, že som mohla ako prvá vidieť výstavu venovanú rodu Máriássy! Milí obyvatelia Batizoviec, srdečná vďaka. Túto milú spomienku si so sebou odnesiem do Stockholmu.“

            Pani Heidi ešte navštívila rímsko-katolícky kostol a na miestnom cintoríne sa zastavila pred kryptou rodiny Máriássy, na ktorej bola roku 2014 odhalená pamätná tabuľa zakladateľa obce Batizovce. Jej osobným prianím bolo uctiť si pamiatku položením kvetov a modlitbou vďaky na hrob evanjelického pána farára Ondreja Šimeka, ktorého si veľmi vážila a ktorého s rodinou Máriássy spájalo dlhoročné priateľstvo.

IMG_20160708_142552 IMG_20160708_142331

Bookmark the permalink.

Comments are closed.