Tlačová konferencia OZ Združenie sociálneho turizmu

Dňa 22. augusta tohto roka sa v priestoroch CSS konala tlačová konferencia občianskeho združenia Združenie sociálneho turizmu. Počas nej bol prezentovaný barokový kaštieľ v Batizovciach ako národná kultúrna pamiatka a sídlo zariadenia sociálnych služieb.

Zúčastnili sa členovia združenia – zariadenia sociálnych služieb a zástupcovia médií. Predsedníčka občianskeho združenia a riaditeľka DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí PhDr. Monika Ondrišová, PhD. objasnila cieľ tohto združenia. Prostredníctvom historických pamiatok má odkrývať prácu a život klientov v domovoch sociálnych služieb. RSDr. Juraj Beňa, riaditeľ zariadenia Domovina, n. o., Žehra, časť Hodkovce priblížil základné poslanie združenia – búrať bariéry medzi majoritou a klientmi s mentálnym postihnutím a verejnosti prezentovať práce a výrobky klientov. Riaditeľka CSS Domov pod Tatrami Ing. Danica Ďuricová zdôraznila, že projekt História rodu Máriássy bol realizovaný len vďaka finančnej podpore a pomoci sponzorov:

CHEMOSVIT, a. s. vo Svite
Ing. Ladislav Pančišin
PhDr. Eva Potočná
Ing. Miroslava Lázniová
Mgr. Karol Kret
PaedDr. Anna Ondrušeková
Svetlana Justinianová

dsc02302

Bookmark the permalink.

Comments are closed.