Projekt nadácie SLSP – „Varíme spoločne a s chuťou“

 1. Zapojili sme sa do projektu Nadácie SLSP. Veľmi sme sa potešili správe, v ktorej stálo: „S radosťou Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť bola odsúhlasená Správnou radou Nadácie SLSP a Váš projekt „Varíme spoločne a s chuťou“ bol vyhodnotený  ako úspešný.  Na jeho realizáciu sme získali 1.300,-€. Nadácii SLSP patrí naše veľké

                                        ď a k u j e m e.

 1. Cieľom projektu bolo naučiť mamičky základným zručnostiam v oblasti varenia, pečenia a zdravého stravovania. Realizácia projektu prebiehala mesiacoch september – október 2016.

Spoločne sme teda začali plniť ciele projektu. Najprv sme vybavili kuchynku potrebným vybavením  a postupne sme varili:

 • kurací vývar a pečené kurča,
 • tvarohový dezert,
 • puding,
 • plnenú papriku,
 • jablkovú výživu,
 • pečené mäsko, zemiakovú kašu a mrkvu s jabĺčkami,
 • nátierky,
 • piekli bábovku,
 • zeleninový šalát so syrom.

Naše ciele sme  projektom splnili. Snchutné mafiny chutí nám hurá, máme aj robot čistíme mrvu na šalátažili sme sa naučiť prijímateľov variť chutne, zdravo a hlavne lacno. Varenie zaujalo aj detičky, ktoré sme tiež zapojili do prác v kuchyni, čím sme zmysluplne využili ich voľný čas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.