Poďakovanie firme DM-Market

Srdečne ďakujeme spoločnosti DM- Market za plienky, ktoré sponzorsky venovali pre detičky, je to veľmi prepotrebný dar, ktorý pomôže ušetriť financie mamičkám  v našom zariadení.

praktický darček (2) praktický darček (1)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.