Slávnostné otvorenie Amfiteátra v parku CSS Batizovce

„Starajúc sa o šťastie iných nachádzame vlastné.“

     V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce sa 15. júna 2017 uskutočnilo slávnostné otvorenie Amfiteátra v parku. Amfiteáter je umiestnený v krásnom prostredí bývalého anglického parku, ktorý zdobí areál barokového kaštieľa zo 16. storočia. V minulosti bol park upravený kamennými vázami, sochami a vzácnymi druhmi rastlín. Ohradný múr parku sa zachoval iba z časti. Kaštieľ dala postaviť rodina Máriássyovcov a je národnou kultúrnou pamiatkou. Novovytvorený priestor má slúžiť predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia klientov, na prezentáciu kultúrnych činností klientov iných zariadení sociálnych služieb, ale aj na iné spoločenské podujatia prístupné verejnosti, nakoľko poskytuje dostatok miest na sedenie.

     Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej pomoci a podpore Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a ďalších sponzorov, a to AGROSTAV POPRAD, s.r.o., Ing. Drlička, SCA – Hygiene Products Slovakia, Gemerská Hôrka a EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Lom Dubina. Terénne úpravy, spevnenie a vydláždenie plochy pod pódiom, výstavbu pódia i prípravu miest na sedenie realizovali štyria zamestnanci nášho zariadenia už od júla 2016.

     Touto cestou riaditeľka Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami srdečne ďakuje všetkým sponzorom za pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu. Bez tejto pomoci by CSS Batizovce nemalo možnosť zveľadiť park a obohatiť tak život klientov.

     Akt slávnostného prestrihnutia pásky urobil zástupca Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Starší van Dalen a riaditeľka CSS Batizovce Ing. Danica Ďuricová. Všetci prítomní mali tú česť vypočuť si aj príhovor zástupcu Cirkvi a riaditeľky CSS. Na podujatí sa zúčastnili poslanci Prešovského samosprávneho kraja za Poprad, zástupcovia Obce Batizovce, riaditeľka CSS Kežmarok, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi, zakladateľka Integračného zariadenia KOR-GYM, n. o. v Hertníku a ďalší hostia.

            Súčasťou tohto slávnostného dňa bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z Materskej školy z Batizoviec. Klienti z nášho zariadenia sa prezentovali s programom, ktorý pripravili pod vedením pracovníkov z ergoterapie. Alexander Makula zaspieval pieseň Voda čo ma drží nad vodou, Zuzka Billá predniesla báseň Prísaha od neznámeho autora a Miroslav Tomko zaspieval a na gitare zahral pieseň od skupiny Beatles. Naša tanečná škola pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Mgr. Danky Fabiánovej predviedla tanec čača. V závere vystúpili naši klienti so scénickým tancom Chaos v mravenisku. Vo vstupnej hale kaštieľa bola inštalovaná výstava ručných prác klientov z ergoterapeutických dielní.

Počas celého programu prítomných sprevádzala moderátorka Mgr. Iveta Madejová, sociálna pracovníčka.

Text: Mgr. Beáta Neupauerová
Foto: Helena Rybianská

„Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás.“

DSC03355 DSC03353 DSC03344 DSC03333 DSC03330 DSC03320 DSC03317 DSC03313 DSC03311 DSC03310 DSC03309 DSC03297 DSC03296 DSC03292 DSC03288 DSC03287 DSC03282 DSC03264 DSC03263

Bookmark the permalink.

Comments are closed.