Športové hry prijímateľov odštartovali letnú sezónu

Dňa 1. júna 2017 sa prijímatelia z nášho zariadenia zúčastnili na športových hrách a tým akoby odštartovali tohtoročné leto. Súťažné disciplíny pre nich zorganizovali študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči, odbor animátor voľného času. Park pred kaštieľom a krásne slnečné počasie vytvorili ideálne podmienky na športové hry a súťaže. Súťažili sa v týchto disciplínach:

  1. Vodná bomba – pomocou plachty si dve súťažné družstvá medzi sebou nahrávali vodou naplnený balón. Víťazom bol súťažiaci z oddelenia C.
  2. Vajce na vandrovke – pomocou polievkovej lyžice bolo úlohou prijímateľov preniesť pingpongovú loptičku po určenej trase. V tejto disciplíne bola najlepšia súťažiaca z oddelenia A.
  3. Šašo – do pripravenej makety trafiť loptičkou do prázdneho gombíkového priestoru. Najlepší v tejto disciplíne bol súťažiaci z oddelenia B.
  4. Pozor – dvaja súťažiaci si medzi sebou hádzali vodou naplnené balóny. Víťazom sa stal zástupca z oddelenia F.
  5. Kto hodí ďalej?, čo znamenalo hod loptou do diaľky. Najlepšia bola súťažiaca z oddelenia F.
  6. Zázračný cieľ – beh okolo prekážok na čas spojený s hodom kruhov na stojan, kde zvíťazila súťažiaca z oddelenia E.

Víťazi v jednotlivých kategóriách si odniesli sladnú i slanú odmenu. No nielen tí najzručnejší, ale každý kto sa zapojil do hier sa tešil z malej odmeny.

Touto cestou chceme poďakovať Natálii Benkovej, Ľudmile Bodyovej a Kristíne Ďuračikovej, študentkám 3. ročníka Strednej pedagogickej školy v Levoči za spoluprácu a organizovanie športových hier.

DSC03211 DSC03209 DSC03202 DSC03201 DSC03199 DSC03196 DSC03193 DSC03185

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.