Poďakovanie p. Kupčovej

Naša pani Sonička Kupčová – majiteľka cukroviniek TOL je našou dlhoročnou sponzorkou. Pomáha  našim prijímateľom sociálnej služby nielen zbierkami šatstva, potravinami a cukrovinkami, ale aj finančne. Ď a k u j e m e

DSCN0804

Bookmark the permalink.

Comments are closed.