Zúčastnili sme sa na Voľbách prezidenta SR 2024

Aj prijímatelia sociálnej služby z nášho domova využili svoje právo voliť prezidenta SR a my ich podporujeme v samostatnom rozhodovaní. Niektorí volili na Obecnom úrade v Batizovciach a to podporuje aj ich začlenenie do spoločnosti. Tí, ktorí nemohli voliť osobne, mali možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky. V prvom kole 23.3.2024 sa zúčastnilo 32 klientov, čo je 28 % z celkového počtu. Druhé kolo 6.4.2024 zaznamenalo o niečo vyššiu účasť a to 34, teda 30 %.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.