Novinka v aktivizácii prijímateľov sociálnej služby

Skupinová psychomotorická aktivizácia klientov je novou aktivitou v Domove pod Tatrami a 12. apríla 2024 sme prostredníctvom nej ukončili tento týždeň. Je formou pohybovej aktivity so zameraním na prežívanie radosti z pohybu. Prispieva k udržiavaniu motorickej stránky našich prijímateľov s využitím rôznych didaktických pomôcok pod vedením sociálnej terapeutky.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.