Vynovený výťah slávnostne uvedený do prevádzky

Dňa 15. februára 2019 sa v našom zariadení konalo slávnostné otvorenie rekonštruovaného výťahu. Otvorenie sa konalo za prítomnosti riaditeľky CSS Domov pod Tatrami Batizovce Ing. Danice Ďuricovej, vedúcej úseku odborných činností, vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavla Slaninku a ďalších zástupcov úradu PSK.

Naše zariadenie mohlo zrekonštruovať výťah v budove Gaštan vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja. I keď je výťah situovaný na prízemí budovy Gaštan, nebolo možné sa ním dostať do jedálne klientov a na oddelenie F. Slúžil najmä pre priľahlú budovu Javor, v ktorej sú oddelenia D a E a taktiež aj pre práčovňu. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa rozšírili možnosti využívania výťahu so zabezpečeným obojstranným vstupom podľa potreby jednotlivých poschodí a oddelení. Po úprave naďalej slúži nielen pre spomínané oddelenia D a E, práčovňu, ale aj pre oddelenie F a jedáleň klientov. Pohodlne sa výťahom dopravia do jedálne aj čiastočne mobilní klienti alebo podľa potreby aj imobilní klienti na jednotlivé oddelenia. Zároveň sa zlepšila preprava stravy z jedálne pre imobilných klientov a preprava rôzneho materiálu a osobných vecí klientov.

Týmto došlo k výraznému posunu v zlepšení kvality poskytovaných sociálnych služieb. Viacúčelové využitie výťahu prispelo k bezbariérovému prístupu, čím sa zlepšilo pohodlie a bezpečnosť klientov z hľadiska ich prepravy.

IMG_20190215_121528

IMG_20190215_121542

20190215_121536

Bookmark the permalink.

Comments are closed.