Návšteva knižnice

Vďaka dlhodobej spolupráci s Komunitným centrom BONUM vo Svite deti prijímateľov z nášho zariadenia  navštívili miestnu knižnicu, kde sa oboznamovali so zaujímavou a poučnou detskou literatúrou.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.