Daruj vianočné dobro 7

Už po siedmy rok OZ Rozpuk zorganizovalo vianočnú zbierku hračiek, drogérie a ošatenia pre rodiny s deťmi v našom zariadení „Daruj vianočné dobro“. Veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom  Pizzerie Sorrisso vo Svite, ktorí všetkým prijímateľom sociálnych služieb v Útulku uvarili chutnú vianočnú kapustnicu. Ďakujeme. Čítať ďalej

„Obrátený adventný kalendár“

Dňa 22. 12. 2021 sme opäť v našom zariadení privítali p. učiteľky zo Spojenej školy sv. J. Pavla II. Poprad, ktoré so svojimi žiakmi zorganizovali zbierku sladkostí, kde hlavnou myšlienkou bolo podeliť sa so sladkosťami s deťmi, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám a žiakom, že patria… Čítať ďalej

U nás sa dobro uvarí

Ďakujeme učiteľom a žiakom Life Academy, ktorí zorganizovali zbierku domácich potrieb a trvanlivých potravín pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.  Ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorým nie sú ľahostajní ľudia v núdzi a ktorí šíria dobro medzi ľuďmi.         Čítať ďalej

Charitatívna akcia „Tatranský Mikuláš“  pre ľudí bez domova v Útulku vo Svite

Žiaci SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci pripravili mikulášske darčekové balíčky pre deti prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. Veľké ,,ĎAKUJEME“ patrí aj členke rady školy pani Anne Schlosserovej a všetkým štedrým ľuďom, ktorí týmto gestom spríjemnili deň Mikuláša rodinám s deťmi  v tejto neľahkej dobe.   Čítať ďalej

Mikuláš 2021

Napriek tomu, že vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu Mikuláš ani tento rok do nášho zariadenia osobne nezavítal, na detičky nezabudol a prostredníctvom firmy Tol, s.r.o.,                   SOŠ Polytechnickej J. A. Baťu a spoločnosti Metro – veľkoobchod potravín poslal  zdravé ovocné aj sladké mikulášske balíčky.   Čítať ďalej