Beseda na tému prevencie domáceho násilia páchaného na ženách.

Dňa 21. novembra 2023 sa v našom zariadení uskutočnila beseda s príslušníčkou ORPZ v Poprade npor. Mgr. Máriou Holotňákovou na tému prevencie domáceho násilia páchaného na ženách. Beseda bola veľmi zaujímavá.  Prijímatelia sociálnej služby  sa dozvedeli mnoho nových informácií a rád ohľadom tejto témy, čo bolo pre nich prínosné hlavne preto, že niektorí z našich… Čítať ďalej

Pátrací Tím Východ – zbierka ošatenia, hračiek a trvanlivých potravín

Dnes do nášho zariadenia zavítali členovia Pátracieho Tímu Východ, ktorí zorganizovali zbierku dámskeho, pánskeho, detského ošatenia, hračiek a trvanlivých potravín, ktoré osobne priviezli do nášho zariadenia. Ďakujeme, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí vedia podať pomocnú ruku ľuďom v neľahkej životnej situácii. Čítať ďalej

Zbierka trvanlivých potravín pre pani Janku L.

Sociálna pracovníčka mesta Poprad podala organizácii Červený kríž návrh na pomoc mnohodetnej  rodine pani Janky L., ktorá je spolu so šiestimi deťmi prijímateľkou sociálnej služby v našom zariadení. Po preskúmaní žiadosť schválili a pani Janke a jej detičkám darovali zbierku trvanlivých potravín od spoločnosti Kaufland, ktorá im na nejaký čas pomohla prekonať ich… Čítať ďalej

Potravinová zbierka – Stredná elektrotechnická škola Poprad – Matejovce

Organizácia spojených národov vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je  jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba vo veľkej miere vplýva na ekonomickú situáciu štátu ale aj jednotlivcov a tiež aj na ich zdravie. Pri príležitosti tohto významného dňa zorganizovala Stredná… Čítať ďalej

Darovanie kuchynskej linky

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu školy Life Academy v Poprade , že mysleli na ľudí v núdzi ubytovaných v našom zariadení a darovalo im vyradenú kuchynskú linku. Keďže linka v zariadení bola už v zlom stave, ubytovaní prijímatelia sa tejto darovanej náramne potešili a celá kuchynka po výmene linky pôsobí krajším a novším dojmom. Srdečne ďakujeme.   Čítať ďalej

Potravinová pomoc

Po dvoch rokoch k nám do zariadenia opäť zavítala pani Silvia D. , ktorá pri príležitosti svojich narodením zorganizovala zbierku trvanlivých potravín pre rodinky s deťmi a osobne ju priniesla do nášho zariadenia.  Veľmi si vážime jej dobrosrdečnosť a ďakujeme. Čítať ďalej

Medzinárodný deň darovania knihy

14. február nie je len sviatkom zamilovaných. Patrí aj knihám, ich milovníkom a vzájomnému „knižnému“ obdarovávaniu. Na celom svete sa oslavuje International Book Giving Day – Medzinárodný deň darovania knihy. Pôvodnou a hlavnou myšlienkou kampane je darovať knihy tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Knižnice sa na napĺňaní tohto cieľa podieľajú rôznymi aktivitami… Čítať ďalej

„Dobro v škatuľke“

Nájsť si pod stromčekom darčeky je pre niektoré deti samozrejmé, ale naše detičky v MŠ Life Academy vedia, že to pre mnohých až taká samozrejmosť nie je. A preto sme sa spolu s detičkami rozhodli, že potešíme kamarátov, ktorých síce osobne nepoznajú, ale vedia, že im maličkosťami môžu urobiť radosť…. Čítať ďalej

„KILEČKO“

Žiaci Spojenej školy Mierovej vo Svite zorganizovali a dňa 14.12.2022 odovzdali rodinám v našom zariadení zbierku trvanlivých potravín s názvom KILEČKO. Zbierka spočívala v tom, že žiaci priniesli kilo trvanlivých potravín napr. kilo múky, kilo cukru, ryže, cestovín, strukovín atď. Veľmi pekne ďakujeme rodičom, žiakom, zamestnancom školy za pomoc pri zbierke. Ďakujeme všetkým tým,… Čítať ďalej