Potravinová zbierka – Stredná elektrotechnická škola Poprad – Matejovce

Organizácia spojených národov vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je  jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba vo veľkej miere vplýva na ekonomickú situáciu štátu ale aj jednotlivcov a tiež aj na ich zdravie.

Pri príležitosti tohto významného dňa zorganizovala Stredná elektrotechnická škola v Poprade – Matejovciach zbierku trvanlivých potravín pod vedením pána učiteľa Ing. Gemzu, ktoré darovala prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.