Zbierka trvanlivých potravín pre pani Janku L.

Sociálna pracovníčka mesta Poprad podala organizácii Červený kríž návrh na pomoc mnohodetnej  rodine pani Janky L., ktorá je spolu so šiestimi deťmi prijímateľkou sociálnej služby v našom zariadení. Po preskúmaní žiadosť schválili a pani Janke a jej detičkám darovali zbierku trvanlivých potravín od spoločnosti Kaufland, ktorá im na nejaký čas pomohla prekonať ich zložitú finančnú situáciu. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.