Beseda na tému prevencie domáceho násilia páchaného na ženách.

Dňa 21. novembra 2023 sa v našom zariadení uskutočnila beseda s príslušníčkou ORPZ v Poprade npor. Mgr. Máriou Holotňákovou na tému prevencie domáceho násilia páchaného na ženách. Beseda bola veľmi zaujímavá.  Prijímatelia sociálnej služby  sa dozvedeli mnoho nových informácií a rád ohľadom tejto témy, čo bolo pre nich prínosné hlavne preto, že niektorí z našich prijímateľov a prijímateliek už v minulosti domáce násilie zažili a niektorí boli aj vo väzení. Ďakujeme veľmi pekne za poučnú a prínosnú besedu.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.