„Dobro v škatuľke“

Nájsť si pod stromčekom darčeky je pre niektoré deti samozrejmé, ale naše detičky v MŠ Life Academy vedia, že to pre mnohých až taká samozrejmosť nie je. A preto sme sa spolu s detičkami rozhodli, že potešíme kamarátov, ktorých síce osobne nepoznajú, ale vedia, že im maličkosťami môžu urobiť radosť. Akciu sme nazvali Dobro v škatuľke. Deti doniesli do škôlky škatuľky, ktoré krásne vyzdobili a do škatuliek postupne vkladali darčeky pre svojich rovesníkov. Vedia, že škatuľky sa dostanú presne tam, kam majú.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.