„Daruj vianočné dobro 7“

Už po siedmy rok OZ Rozpuk zorganizovalo  vianočnú zbierku „Daruj vianočné dobro“. Vianočné balíčky s ošatením, obuvou a hračkami spolu s chutnou kapustnicou priviezli do zariadenia a vytvorili tak prijímateľom pravú vianočnú atmosféru. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.