Medzinárodný deň darovania knihy

14. február nie je len sviatkom zamilovaných. Patrí aj knihám, ich milovníkom a vzájomnému „knižnému“ obdarovávaniu. Na celom svete sa oslavuje International Book Giving Day – Medzinárodný deň darovania knihy.

Pôvodnou a hlavnou myšlienkou kampane je darovať knihy tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Knižnice sa na napĺňaní tohto cieľa podieľajú rôznymi aktivitami – organizujú zbierky kníh pre rôzne sociálne organizácie, krízové centrá, nemocnice… Pridať sa k nej však dá aj individuálne a šíriť túto ušľachtilú myšlienku ďalej vo svojom okolí.

Takúto zbierku kníh zorganizovala tento rok aj Mestská knižnica vo Svite a knihy nám pre prijímateľov sociálnej služby priamo v našom zariadení odovzdala osobne vedúca Mestskej knižnice vo Svite p. Mgr. Daniela Šipošová. Veľmi pekne ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.