Deň darovania kníh

Marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, legendárneho šíriteľa knižnej kultúry. Pri príležitosti marca – mesiaca knihy zorganizovala Mestská knižnica vo Svite  zbierku kníh pre deti aj dospelých, ktorí sú v núdzi a nemajú prístup ku knihám v takom rozsahu, ako by mali mať. Zbierku kníh nám pre prijímateľov priamo v našom zariadení odovzdala osobne vedúca Mestskej knižnice vo Svite p. Mgr. Daniela Šipošová. Veľmi pekne ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.