Potravinová pomoc pre rodiny s deťmi vo forme vzoriek smotany od spoločnosti FOR – TRABE, s.r.o.

Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti FOR-TRABE, s.r.o., ktorá potešila prijímateľov sociálnej služby vzorkami smotany. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.