Poďakovanie Nemocnici Poprad, a. s.

V tejto náročnej pandemickej dobe keď nemocnica v Poprade zažíva nápor chorých ľudí, zamerala svoju pozornosť aj na pomoc klientom v Domove pod Tatrami v Batizovciach. Obdivuhodný prejav ľudskosti a ochoty pomôcť iným si naše zariadenie veľmi váži, pretože vďaka tejto pomoci môžeme skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb klientom s vysokou mierou zdravotného znevýhodnenia. Naše zariadenie s vďačnosťou prijalo od Nemocnice Poprad, a. s. dar – 12 polohovateľných postelí, ktoré spĺňajú špecifické potreby našich klientov a tým prispievajú aj k lepšej kvalite ich života. Pred Vianocami osobne navštívil naše zariadenie aj riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Tekáč, MPH a spolu s riaditeľkou PhDr. Katarínou Bolisegovou odovzdali svoje vianočné prianie.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce vyzdvihuje otvorenosť Nemocnice Poprad, a. s. podporovať ľudí s vysokou mierou podpory a vyjadruje tým srdečné poďakovanie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.