Vydali sme nové číslo občasníka

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach v novembri 2023 vydalo nové číslo občasníka. Stránky Občasníka 1/2023 pod názvom U NÁS DOMA POD TATRAMI Vám ponúkajú množstvo zaujímavých článkov i fotografií nielen o fungovaní nášho zariadenia, ale dočítate sa aj
o životných príbehoch klientov, ich talentoch, nadaní, o ich prianiach a úspechoch na rôznych súťažiach. Toto číslo prináša aj niekoľko noviniek na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a približuje činnosť v ďalšom klube zručnosti. Na časopise pracovala redakčná rada zložená zo zamestnancov centra sociálnych služieb – Mgr. Beáta Neupauerová a Mgr. Jozef Javorský. Veľmi dôležitou bola aj spolupráca vedúcej Úseku odborných činnosti Mgr. Anny Nemcovej, Mgr. Ivety Madejovej, Mgr. Bibiány Schneider a pani Jarky Mackovej, ktorí obohatili toto číslo časopisu svojimi myšlienkami a za to im patrí veľké a úprimné poďakovanie. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj ostatným zamestnancom, inštruktorom sociálnej rehabilitácie a externým partnerom nášho domova za prípravu i organizáciu aktivít a workshopov pre klientov.

Srdečne ďakujeme Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit za spoluprácu a tlač občasníka.

Občasník 2023

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.