Poďakovanie Nadácii Chemosvit

Začiatkom decembra 2021 Nadácia Chemosvit obdarovala klientov Domova pod Tatrami rôznymi druhmi kvalitných ponožiek, a to na zimu a na nosenie počas roka. Vďaka ochote a spolupatričnosti nadácie sa zlepší komfort klientov pri chôdzi a tým aj kvalita poskytovanej sociálnej služby. Ponožky boli prerozdelené na jednotlivé oddelenia a tak sa z nich mohli tešiť všetci klienti. Boli radi, že dostali na Vianoce takýto milý a užitočný darček, lebo niektorí z nich nemajú dostatočné finančné prostriedky a vážia si každý sponzorský dar.

Srdečne ďakujeme Nadácii Chemosvit za to, že obdarovala našich klientov a podporila u nich radosť z obdarovania. Ďakujeme za krajšie Vianoce pre našich klientov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.