„Reklama na materskú“

V mesiaci december potešili rodinky s deťmi v našom zariadení aj mamičky na materskej dovolenke, fungujúce na sociálnej sieti Facebook v skupine s názvom „Reklama na materskú“, ktoré zorganizovali zbierku mikulášskych balíčkov. Ďakujeme.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.