Poďakovanie za sponzorský dar na vypaľovaciu pec

Vďaka finančnej podpore viacerých sponzorov sme mohli v Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce zakúpiť a inštalovať novú vypaľovaciu pec na výrobky klientov z hliny. Tento skutok sponzorov je dôležitý pre klientov Domova pod Tatrami, pretože nie je to len finančný dar na zakúpenie pece s výbornými technickými i kapacitnými parametrami, ale jeho pridanou hodnotou sú možnosti naplnenia potrieb klientov. Činnosti v keramickom klube napĺňajú potrebu sebarealizácie klientov a potrebu spolupatričnosti napriek ich zdravotnému znevýhodneniu. Navyše klientom poskytuje možnosť na rozvoj zručností, podporuje pozitívnu spoluprácu v skupine, veľmi dobre vypĺňa voľný čas klientov a tým pôsobí aj ako terapia. Klienti v klube keramiky sú aktivizovaní pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Vďaka novej vypaľovacej peci môžu vytvoriť väčšie množstvo výrobkov, dekorácií i ozdôb, keďže pec je viac etážová a každý výrobok sa môže kvalitne vypáliť.  Tvorba z hliny je u niektorých klientov domova veľmi obľúbená aktivita, sú radi, keď môžu potešiť iných ľudí svojimi dekoráciami a to má pre nich veľký význam.

Touto cestou vyjadrujeme srdečné poďakovanie sponzorom Sintra spol. s.r.o. Poprad, OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. Poprad, ARJO-HUMANIC, s.r.o. Batizovce, GASTROBAL s.r.o., Gerlachov – Vysoké Tatry, BRANTNER Poprad s.r.o., SOVUS, s.r.o., Poprad, FIRES, s.r.o., Batizovce, Ajva, s.r.o., Gelnica, Nadácia Chemosvit, Obec Batizovce a PAPYRUS POPRAD s.r.o., ktorí v lete 2021 poskytli finančné prostriedky na zakúpenie novej keramickej pece. Ďakujeme aj za to, že prostredníctvom týchto finančných prostriedkov môžeme v Domove pod Tatrami zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.