Vydali sme občasník U nás doma pod Tatrami

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach v júli 2022 vydalo historicky prvé číslo časopisu.

Občasník č. 1/2022 pod príznačným názvom U nás doma pod Tatrami ponúka stránky reflektujúce život v našom zariadení, niekoľko životných príbehov a športových úspechov klientov. Centrom pozornosti sú klienti, ich túžby, priania, kreativita, rôzne aktivity, umelecké a športové nadanie i predstavy o tom, ako prežiť každý deň. Toto číslo prináša niekoľko noviniek na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a približuje činnosť v jednom z klubov zručnosti, prvý sa Vám predstaví Klub keramickej tvorby.

Na časopise pracovala redakčná rada zložená zo zamestnancov centra sociálnych služieb – Mgr. Beáta Neupauerová, Mgr. Kristína Staňová a Mgr. Jozef Javorský.

Touto cestou srdečne ďakujeme Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit za spoluprácu a tlač občasníka.

Občasník

Bookmark the permalink.

Comments are closed.