Potravinová zbierka

Organizácia spojených národov pred 27 rokmi vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba vo veľkej miere vplýva na ekonomickú situáciu štátu ale aj jednotlivcov ale tiež aj na ich zdravie.

Pri príležitosti tohto významného dňa zorganizovala trieda 3.C zo Strednej elektrotechnickej školy v Poprade – Matejovciach zbierku trvanlivých potravín pod vedením pána učiteľa Ing. Gemzu, ktoré osobne doviezli a darovali prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.