Klienti absolvovali počítačový kurz e – seniori 2022

Na počítačovom kurze e-seniori, ktorý organizovala Podtatranská knižnica v Poprade sa zúčastnili aj klienti Domova pod Tatrami. Počas dvojhodinoviek v dňoch 1.4., 7.4., 21.4. a 3.5.2022 bolo cieľom zvýšiť počítačovú gramotnosť nielen u seniorov v popradskom regióne, ale aj u našich klientov. Náplňou kurzu bolo oboznámenie účastníkov o význame médií ako takých, čo sú to médiá a ako vznikajú články. Zároveň si vypočuli, čo sú hoaxy a prečo sú populárne, o výzvach na sociálnych sieťach a venovali sa aj bezpečnosti na internete. V dňoch 18.5. a 30.5.2022 si klienti vyskúšali samotnú prácu s počítačom, počas ktorej sa im individuálne venovali žiaci Základnej školy sv. Jána Pavla II v Poprade. Rozoberali s nimi ťažkosti a problémy pri práci s počítačom, učili to, čo klienti potrebovali, v čom si neboli istí, ukázali im ako sa sťahujú filmy a pesničky, ako komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí a ako pracovať s textovým editorom.

Srdečne ďakujeme žiakom základnej školy sv. Jána Pavla II. za to, že sa venovali našim klientom a pomáhali im naučiť sa nové zručnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.