Naše aktivity počas obmedzení pre pandémiu

Rok 2020 bol pre nás všetkých skúškou trpezlivosti ako vydržať obmedzenia v súvislosti s pandémiou, uzavretie brány zariadenia i náročné dni počas izolácie v karanténe. Aktivity klientov mimo zariadenia boli obmedzené a riadili sa prísnymi opatreniami. V lete sme využili zlepšenie situácie i pekné počasie. V sprievode sociálnej pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa podarilo absolvovať krátky výlet do Tatranského zveroparku pri hoteli Hubert. Je to obľúbené miesto klientov a konečne sa  nadýchli čerstvého vzduchu po karanténe nášho zariadenia na prelome mesiacov apríl – máj 2020.
Napriek náročnej starostlivosti o klientov počas druhej karantény na jeseň tohto roku sa opatrovateľky v službe snažili vytvoriť klientom príjemné prostredie, ponúknuť im nenáročný program a relaxačné aktivity. Cieľom je hlavne lepšie zvládanie obmedzení počas karantény, vyplnenie voľného času i posilňovanie zručností. Takisto ide aj o upevnenie vedomia o striedaní ročných období a s tým súvisiacich činností. Klienti z kaštieľa sa veľmi radi zapájajú aj do aktivít pri výzdobe oddelenia alebo nástenky a radi maľujú rôzne omaľovanky. Cítia sa užitoční a tešia sa, ak vidia svoj obrázok na nástenke. Z pripravených materiálov pod vedením opatrovateliek vyzdobili jesennú nástenku, pri ktorej sa chceli aj odfotiť.
Touto cestou ďakujeme opatrovateľkám za ich namáhavú starostlivosť počas karantény, za srdce i fantáziu, ktoré vložili do svojej práce. Prajeme im veľa zdravia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.