Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 02.05.2022 do odvolania

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach  vydáva s účinnosťou od  02. 05. 2022 tento dokument :

 

Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb.  Pre odborné a efektívne zvládanie po pandemickej situácii, ako aj udržania  či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný  návštevný poriadok.

 

 1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Každá návšteva bude odkonzultovaná a telefonicky dohodnutá s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou..
 • Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované a všetky opatrenia zabezpečí  opatrovateľka z oddelenia, alebo  iný  poverený pracovník.
 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – v altánku, prípadne v parku. V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v návštevnej miestnosti v budove Lipa.  V prípade, že je momentálne viacej návštev v CSS, návšteva môže byť i v arkáde Kaštieľa, na prízemí vo vchode budov Javor a Gaštan.
 • Návštevy sprevádza tzv. koordinátor návštevy z radov zamestnancov, a to službukonajúci personál na ambulancii CSS a následne opatrovateľka oddelenia, kde je ubytovaný dotknutý PriSS. Počas soboty, nedele a sviatkov návštevy koordinuje i službukonajúci inštruktor sociálnej rehabilitácie, resp. opatrovateľka, ktorí zároveň zabezpečia všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každá návšteva bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom. Ak ho nemá, koordinátor návštevy je povinný im ho zabezpečiť zo zdrojov CSS.

 

 1. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško) počas celej doby návštevy pri kontakte  s klientom.
 • Pred vykonaním návštevy vyplní návštevník čestné prehlásenie o tom, že nie je chorý a nebol v kontakte s osobou, pozitívnou na COVID-19 a tým potvrdí, že bol poučený o bezpečnosti a dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
 • Koordinátor  návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť alebo návštevu neumožniť.  Koordinátor návštevy je povinný a oprávnený upozorniť návštevu na nedodržiavanie týchto stanovených pravidiel.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.
 • Koordinátor návštevy dbá o to, aby návštevu nerušili a neobťažovali iní PriSS.

 

Na izbách prijímateľov návštevy nie sú dovolené, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS).  Pri vstupe do  izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebude na izbe iný prijímateľ.

 

 1. Frekvencia a dĺžka návštev
 • od 9.00 h. – 11.00 h.
 • od 13,00 h. – 15,00 h.

Žiadame zvážiť zotrvanie návštevy podľa aktuálneho  zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.

 

 1. Zodpovednosť za plánovanie návštev
 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri návšteve.
 • Možnosť dohodnúť návštevu prebieha na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch:

052/7849729  odd. E Javor Mgr. Šoltísová Marianaodd. D Javor Bc. Králiková Monika

052/7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta

052/7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária

052/7849717 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta

052/7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana

 v sobotu a nedeľu  052/7849711 – ambulancia

 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

 

 1. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

 

 • Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

 

 1. Individuálne vychádzky PriSS
 • Vychádzky klientov – denne do 15.00 hod.
 • Pobyt klienta v rodinnom prostredí – po návrate bude musieť absolvovať 3 – 5 dňovú karanténu. Podobne karanténu bude musieť absolvovať klient po návrate z hospitalizácie v nemocnici.

 

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje.  V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné odovzdať ich personálu, aby boli tieto v originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

 

MÚDRA SOVA

Dňa 2.12.2022 sa klienti nášho domova zapojili do súťažného kvízu pod názvom MÚDRA SOVA. Kvíz prebiehal v kultúrnej miestnosti a pripravili ho inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Zúčastnili sa trojčlenné družstvá klientov z každého oddelenia, ktorí si svoje vedomosti vyskúšali v troch kolách. Otázky boli zamerané na všeobecný prehľad, rozdelený do troch oblastí. V prvom kole mali… Čítať ďalej

Milé vianočné prekvapenie

Aj v období medzi sviatkami v roku 2022 zažili klienti radosť i prekvapenie z milého vianočného prekvapenia v podobe chutných medovníčkov ukrytých v malých balíčkoch i výborných nápojov na zahriatie v zimných mesiacoch. Pani Helena, najdlhšie žijúca v Domove pod Tatrami za všetkých klientov poďakovala múdrosťou jej životných skúseností: „Prekvapilo ma to. Poďakovať treba každému, za každú maličkosť,… Čítať ďalej

Vianočné pozdravy

Vianočné pozdravy k Vianociam 2022 plné pekných vinšov a prianí od žiakov Základnej školy s Materskou školou, Maurerova v Krompachoch príjemne prekvapili i potešili klientov. Urobiť radosť klientom v zariadeniach sociálnych služieb pred najkrajšími sviatkami v roku vypovedá o srdciach plných lásky a spolupatričnosti najmladšej generácie. Preto srdečne ďakujeme žiakom a pedagógom ZŠ s MŠ, Maurerova v Krompachoch. Čítať ďalej

Vianočná pošta 2022

Každého z nás poteší, keď dostaneme peknú vianočnú pohľadnicu. Vianočná pošta 2022 od Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite tešila našich klientov o to viac, lebo mnohým z nich na Vianoce nikto nepíše. Už niekoľko rokov dostávajú klienti od školy vianočnú poštu a za každým vyčarí u nich úsmev a v ich srdciach aj poďakovanie. Spolu… Čítať ďalej

Súťaž v hre Človeče nehnevaj sa

Zimné obdobie dáva možnosť zahrať si rôzne spoločenské hry, napríklad Človeče nehnevaj sa. Inštruktori sociálnej rehabilitácie zorganizovali pre našich klientov súťaž v tejto hre. Klienti bojovali o víťazstvo v piatich súťažných družstvách a potom aj jednotlivo. Všetci sa snažili vyhrať a hodiť kockou šestku, ale hlavne bolo potrebné dodržať aj myšlienku hry a to nehnevať… Čítať ďalej

Kultúrne vystúpenie

Pred Vianocami 2022 mali klienti možnosť si pozrieť aj kultúrny program v podaní žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu zo Svitu. V programe sa klientom predstavili hrou na rôzne hudobné nástroje, módnou prehliadkou i pekným prednesom básne. Zahrali aj scénku ako sa v minulosti na Luciu vyháňalo z domovov to zlé. V závere… Čítať ďalej

Vianočné krabičky lásky

Srdečne ďakujeme prevádzke Salón Princess Eva Hudáková zo Svitu, ktorá spolu s materskými a základnými školami z popradského regiónu aj pred Vianocami 2022 pripravila akciu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vďaka ich pozornosti sa naši klienti potešili, že na nich mysleli iní ľudia a venovali im užitočné veci na osobnú hygienu,… Čítať ďalej

Pečenie vianočných oblátok

Predvianočný čas je charakteristický aj pečením vianočných oblátok, ktoré by nemali chýbať na štedrovečernom stole. Pre klientov nášho domova sme zorganizovali aktivitu, počas ktorej videli ako sa oblátky pečú a takisto si mohli ich pečenie vyskúšať. Príjemnú atmosféru  dopĺňali vianočné koledy a výborná chuť oblátok. Klienti sa veľmi tešili, že prežili niečo… Čítať ďalej

Práce klientov na súťaži ANJEL VIANOC 2022

Klienti Domova pod Tatrami v Batizovciach sa zapojili do tradičnej predvianočnej výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC 2022. Súťaž vyhlásila Tatranská galéria v Poprade pre rôzne typy škôl, naši klienti sa však tešia, že majú možnosť prezentovať svoje diela odrážajúce ich vnímanie Vianoc. Výtvarné práce na uvedenú tému klienti tvorili pod vedením… Čítať ďalej

Vydali sme občasník U nás doma pod Tatrami

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach v júli 2022 vydalo historicky prvé číslo časopisu. Občasník č. 1/2022 pod príznačným názvom U nás doma pod Tatrami ponúka stránky reflektujúce život v našom zariadení, niekoľko životných príbehov a športových úspechov klientov. Centrom pozornosti sú klienti, ich túžby, priania, kreativita, rôzne aktivity, umelecké a športové nadanie i predstavy… Čítať ďalej

Výtvarné diela klientov na výstave UMEANO

Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly v Liptovskom Mikuláši bol miestom, kde klienti Domova pod Tatrami v Batizovciach vystavovali svoje výtvarné práce. Výstava pod názvom UMEANO trvala od 29. júla 2022 do 26. augusta 2022. KLienti tvorili svoje diela vo výtvarnom ateliéri v našom domove pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Mgr. Kristíny Staňovej. Mať svoje… Čítať ďalej

Púť na Mariánsku horu 2022

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči je miestom pokoja a načerpania duchovných síl mnohých pútnikov a rovnako aj našich klientov. V období prísnych obmedzení pre pandémiu COVID-19 sme sa dva roky púte nezúčastňovali a klientom veľmi chýbala svätá omša na Mariánskej hore, ktorú pre nás všetkých slúžil… Čítať ďalej

Víťazstvo na Národných hrách Špeciálnych olympiád Slovensko

Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko sa konali 13. júna 2022 v Banskej Bystrici a otvoril ich primátor Banskej Bystrice pán Ján Nosko. V šiestich športoch súťažilo vyše 200 zdravotne znevýhodnených športovcov. Naši klienti Ingrid Topláková, Štefan Dzedzina, Dionýz Gemza a Patrik Pecha reprezentovali naše zariadenie v atletike a dosiahli veľmi pekné výsledky. Dve 2. miesta vybojovali… Čítať ďalej

Zahrala nám dychová hudba Sviťanka

Amfiteáter v parku pri kaštieli a teplé letné počasie je ideálne miesto na rôzne kultúrno-spoločenské vystúpenia. Popoludnie 23. júna 2022 patrilo vystúpeniu dychovej hudby Sviťanka zo Svitu. Pekná hudba a piesne, ktoré venovali našim klientom sa všetkým veľmi páčili a boli radi, že im zahrali aj piesne čo poznajú. Pri takej výbornej hudbe to… Čítať ďalej

Hudobné vystúpenie dobrovoľníkov z Batizoviec

22. júnové popoludnie patrilo hudobnému vystúpeniu dobrovoľníkov, ktorí našim klientom zahrali a zaspievali rôzne kresťanské pesničky. A keďže niektorí klienti radi spievajú a majú radi hudbu, zapojili sa a tiež si zaspievali. Srdečne ďakujeme dobrovoľníkom z Batizoviec pani Marienke Žugecovej, Jozefovi Pitoňákovi a Milanovi Šoltýsovi za to, že pravidelne chodievajú medzi našich… Čítať ďalej

Zúčastnili sme sa na otvorení sezóny sociálneho turizmu

Naše zariadenie prijalo pozvanie domova sociálnych služieb DOMOVINA, n. o., Žehra – Hodkovce na Slávnostné otvorenie sezóny sociálneho turizmu, ktoré sa konalo 1. júna 2022 v Hodkovciach. Na tomto podujatí nechýbali ani klienti nášho zariadenia. V rámci sprievodných akcií si pozreli vystúpenie Country skupiny ZAHURÁCI, vystúpenie Detského folklórneho súboru RADOSŤ alebo… Čítať ďalej

Súťažili sme v Spišskej petangovej lige

Po dvojročnej prestávke pre pandemické obmedzenia opäť začali súťažné kolá Spišskej petangovej ligy. Naši klienti sa tešili, že konečne môžu prezentovať svoje športové schopnosti a zabojovať o prvé miesto. Na domácom petangovom ihrisku pravidelne trénovali pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Prvé kolo VII. ročníka Spišskej petangovej ligy organizoval DSS sv. Jána… Čítať ďalej

1 13 14 15