Svetový deň životného prostredia v Domove pod Tatrami

5. júna sme v rámci Svetového dňa životného prostredia zorganizovali v našom domove brigádu. Svetový deň ŽP sa spomína od roku 1973 na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí. Jeho zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní. Aj v našom zariadení sme sa zamerali na čistenie areálu a priľahlého pôvodného anglického parku, do ktorého sa zapojili klienti aj zamestnanci a touto formou sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.