Získali sme ocenenie na Výtvarnom salóne ZPMP 2020

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike vyhlásilo jubilejný 25. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím pod názvom Výtvarný salón ZPMP 2020. Hlavnou témou tohto ročníka je Miesto, ktoré ti chcem ukázať. Výstava prác sa koná od 14.10.2020 do 31.10.2020, ale vernisáž sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude konať.

Do súťaže zaslali svoje výtvarné práce p. Štefan Dzedzina, Ingrid Topláková, Jozef Slavkovský, Peter Dužda a Pavol Rarog, ktorí pracovali pod odborným vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Spolu si pozreli materiály k súťaži, porozprávali sa o tom, čo budú maľovať a ako budú cestovať do Bratislavy na vernisáž a uvidia tam svoje práce. Dôležitým aspektom v tejto náročnej pandemickej situácii je, že takéto aktivity prispievajú k zvýšeniu sebavedomia klientov, posilňujú ich zručnosti, spoluprácu v skupine a to dáva zmysel tomu čo robia. Taktiež je to vhodný spôsob na vyplnenie voľného času, keďže naše zariadenie začiatkom marca 2020 uzatvorilo svoje brány a aktivity klientov mimo zariadenia sa značne obmedzili.

A aj keď tento ročník zatienila pandémia COVID-19, naši klienti boli radi, že sa na nich nezabudlo a majú príležitosť zapojiť sa do súťaže so svojimi výtvarnými dielami. Preto sa tešili, že dostali možnosť realizovať seba a prezentovať svoje nadanie, dúfajúc, že práve ich práce odborná porota ocení.

Odborná porota ocenila výtvarné práce Gotická cesta Po stopách majstra Pavla z Levoče II. a Gotická cesta Spišská kapitula  p. Jozefa Slavkovského v kategórii Čestné uznanie.

Pánovi Jožkovi Slavkovskému srdečne blahoželáme k Čestnému uznaniu.

Scan_20201016_152844

Plagat

Jožko Slavkovský_Gotická cesta

Jožko Slavkovský_pocta majstrovi Pavlovi z Levoče

Bookmark the permalink.

Comments are closed.