Zlatý slávik 2023

15. augusta 2023 sa amfiteátrom v parku pri Kaštieli niesli rôzne piesne v podaní našich klientov. Tohtoročná súťaž Zlatý slávik bola bohatá na účasť, ale aj na rôzne hudobné žánre. Vypočuli sme si „repeťácke“ piesne, piesne z vlastnej tvorby i pieseň, ktorú zložil a zapísal do notovej osnovy náš hudobný talent p. Ján Kysacký, ktorý získal cenu poroty. Na 1. mieste sa umiestnil p. Vít Gemza z budovy Lipa, 2. miesto patrilo p. Jane Rybárovej z Kaštieľa, 3. miesto obsadila speváčka Valéria Mišalková z budovy Javor. Aj ďalší speváci boli ocenení, keďže ich piesne vychádzali priamo zo srdca, na 4. mieste sa umiestnila Michaela Michaleková, na 5. mieste Štefan Hangurbadžo, 6. miesto obsadila Ingrid Topláková a 7. miesto obsadila Dionýz Gemza. Všetkým srdečne blahoželáme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.