Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív mesiaca: február 2015

Ples príjímateľov sociálnych služieb – 4.ročník – 5.2.2015 v Batizovciach – fotogaléria

Poďakovanie patrí sponzorom: – Fy Depent / Gastrobal – Gerlachov p.Bednarčík / Lekáreň Viva Svit Mgr. Škodová/  PD Batizovce /  Tena tovar /  Fires, s.r.o. Batizovce, Ing. Gašper /  Pozemkové spoločenstvo Urbalialistov Batizovce /  Nadácia Whirlpool Slovakia s.r.o. Matejovce /  Arjo-Humanic, s.r.o., Ing Hudák /  Ajva, s.r.o. Gelnica /  Flexografik, s.r.o. Ing. Fabka /  Farmix, […]

Čítať viac