Darovanie práčky

Veľké ďakujeme patrí darkyni pani Slaninovej, ktorá v predvianočnom období darovala do nášho zariadenia automatickú práčku, čím prispela k skvalitneniu života prijímateľov sociálnych služieb v Útulku. Ďakujeme.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.