Daruj vianočné dobro 6

OZ rozpuk už po 6. rok zorganizovalo vianočnú zbierku hračiek a ošatenia. Dobrí ľudia prispeli aj sladkým vianočným pečivom. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.