Daruj vianočné dobro 7

Už po siedmy rok OZ Rozpuk zorganizovalo vianočnú zbierku hračiek, drogérie a ošatenia pre rodiny s deťmi v našom zariadení „Daruj vianočné dobro“. Veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom  Pizzerie Sorrisso vo Svite, ktorí všetkým prijímateľom sociálnych služieb v Útulku uvarili chutnú vianočnú kapustnicu. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.