Deň otvorených dverí v CSS Domov pod Tatrami

Dňa 15. júna 2018 sa v Amfiteátri v parku CSS konalo podujatie pod názvom Deň otvorených dverí. Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová vo svojom príhovore otvorila toto podujatie a privítala všetkých hostí a účinkujúcich. Moderátorka programu prezentovala základné informácie o zariadení a v krátkom exkurze do minulosti priblížila aj históriu kaštieľa. Cieľom podujatia bolo sprístupniť a priblížiť verejnosti život klientov v zariadení, ich možnosti a prezentovať výrobky klientov z ergoterapeutických dielní. Pozvanie na túto akciu prijali príbuzní našich klientov, poslanci PSK za okres Poprad a predsedníčka komisie sociálnych vecí a rodiny pani Anna Schlossserová, ďalej starosta obce Batizovce so zamestnancami obecného úradu, riaditelia a kolegovia zo spolupracujúcich zariadení sociálnych služieb, partneri Nadácie Chemosvit a zástupcovia subjektov a dodávateľských firiem, ako aj zástupcovia cirkví v obci Batizovce. Pozvanie prijali aj bývalí zamestnanci zariadenia i obyvatelia obce.

Toto podujatie spestril bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili naši klienti v scénickom tanci Chaos v mravenisku a v ľudovom pásme Ako sejú mak. So svojím programom vystúpil aj Detský folklórny súbor z Batizoviec. Žiaci Spojenej školy, Mierová, Svit, organizačná zložka Základná umelecká škola vo Svite sa predstavili so skladbami svetoznámych hudobných skladateľov. Počas dňa sa mohli návštevníci občerstviť v inštalovaných stánkoch s občerstvením.

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekné vystúpenia, ktorými obohatili náš deň otvorených dverí a všetkým ostatným hosťom, ktorí prišli nazrieť do života v našom zariadení.

DSC04795

SAMSUNG

SAMSUNG

DSC04802

SAMSUNG

SAMSUNG

DSC04810

DSC04823

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.