Dňa 03. 12. 2014 nás Nadácia Orange podporila sumou 250,-€ na projekt Darujme pocit Vianoc.

Nadácia Orange v rámci projektu Darujte Vianoce 2014 podporila sumou 250,-€ aj Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami – Útulok Svit. Projekt vytvorili sociálne pracovníčky Ing. Bc. Marcela Bátorová, Mgr. Anna Nemcová, Mgr. Timea Bebčáková a bol adresovaný opusteným ľuďom bez domova (ľuďom, na ktorých je páchané násilie, osamelým tehotným ženám, aj mamičkám s malými deťmi), ktorí nemali možnosť prežiť Vianoce v kruhu svojich blízkych. Dočasným útočiskom je pre nich CSS Domov pod Tatrami – Útulok vo Svite. Každý z nich si pod vianočným stromčekom našiel svoj balíček, ktorý deťom rozžiari očká a dospelých zahrial pri srdci. Poskytnutý finančný príspevok svedčí o tom, že svet nie je iba zlý, ale pomocou dobrých ľudí a nadácii – ako je aj Nadácia Orange vie ponúknuť aj chvíle spolupatričnosti, ľudskej blízkosti a DAROVAŤ POCIT VIANOC, aby Vianoce boli prvým kľúčom k ich domovu. Projekt má prispieť ku krajšiemu detstvu a pozitívnym zážitkom pri formovaní a rozvíjaní osobnosti detí, u dospelých určite zanechá krásnu spomienku, že ich niekto v najťažšej chvíli obdaroval.

DSC09733 Hewlett-Packard

Bookmark the permalink.

Comments are closed.