Dobrovoľnícka akcia spoločnosti Whirlpool

V rámci dobrovoľníckej akcie firmy Whirlpool bola v našom zariadení zrealizovaná dňa 25. 10. 2019 výmena podláh, omaľovanie spoločenskej miestnosti pre prijímateľov a chodieb v zariadení, ako aj úprava okolia a iné dobrovoľnícke práce. Všetkým dobrovoľníkom a spoločnosti Whirlpool ĎAKUJEME.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.