Krídla túžby Prešov 2019

Zástupcovia prijímateľov sociálnej služby z nášho zariadenia a zamestnanci sa zúčastnili na slávnostnom programe Krídla túžby 2019, ktorý sa konal v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Počas programu sa každoročne odovzdávajú ceny nominovaným zamestnancom zariadení v PSK, prijímateľom a zariadeniam sociálnych služieb v prešovskom kraji. Pani Mária Pajerchínová bola nominovaná na ocenenie v kategórii Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb. Prijímateľka sociálnej služby Emília Fabiánová si prevzala špeciálne ocenenie Prešovského samosprávneho kraja za športové úspechy na špeciálnej olympiáde doma i v zahraničí. Pozvaní hostia a klienti si pozreli kultúrny program, ktorý prezentovali klienti zo zariadení sociálnych služieb.

72698345_528364051310469_859505616870178816_n

73364155_527390671408352_6862162221976256512_n

Bookmark the permalink.

Comments are closed.