Novembrový vietor zmien počas dňa PSK 2019

V roku 2019 prebiehal už 12. ročník Dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý vyhlásil PSK na 12. novembra 2019. Aj Domov pod Tatrami sa zapojil do tohto podujatia. Symbolicky sa preniesol do atmosféry novembrových dní roku 1989 prostredníctvom tematicky ladeného dňa, venovanému 30. výročiu Nežnej revolúcie. Interaktívnym spôsobom sme spomínali na 17. november 1989, ktorý mal študentom i širokej verejnosti pripomenúť významný historický moment našich dejín. Cieľom bolo priblížiť princípy slobody, demokracie a humanizmu.

Na podujatí sa zúčastnili žiaci Spojenej školy, Mierová 134, Svit, pedagógovia Špeciálnej školy zo Svitu, zástupcovia Mládežníckeho parlamentu zo Svitu, zamestnanci Obce Batizovce, bývalí zamestnanci nášho zariadenia a ďalšia verejnosť. V úvode dňa prijímateľka Zuzana Billá predniesla text piesne od Ivana Hoffmana – „Verím, že sa to dá“. V besede sme sa zamýšľali nad tým, čo každý z nás považuje za slobodu – svoju osobnú i tú spoločenskú a ako si ju cení. Taktiež sme porovnávali život vo veľkokapacitnom zariadení so životom v bývalom politickom režime. Odkaz novembra 1989 bol prepojený s procesom deinštitucionalizácie nášho Domova pod Tatrami, ktorý bol ďalšou témou dňa. Diskutovali sme o tom, že zmyslom tohto procesu je napĺňanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a práva na samostatný život i preberaním istej miery zodpovednosti, ktorú so sebou takýto život prináša. Študenti navštívili klientov priamo na oddeleniach, klienti zodpovedali na otázky týkajúce sa života vo veľkej inštitúcii a hovorili o tom čo by si priali, o tom, že nie je dôležitý internet, ale ľudské vzťahy a napríklad aj dobrovoľníci, ktorí by zobrali klientov medzi ľudí.

Účastníci podujatia si prezreli aj expozíciu prezentujúcu predmety z obdobia 90. rokov a unikátne historické fotografie približujúce život v zariadení. Súčasťou dňa bola aj expozícia fotografií prezidentov našej krajiny od roku 1989 až po súčasnosť. Zároveň bola možnosť pozrieť si aj prezentáciu výrobkov klientov z ergoterapeutických dielní a možnosť vyskúšať si činnosť v keramickej dielni.

Touto cestou vyjadrujeme srdečné poďakovanie Spojenej škole, Mierová 134 Svit, pedagógom špeciálnej školy, zástupcom Mládežníckeho parlamentu zo Svitu a ďalším návštevníkom Dňa PSK za to, že prišli medzi nás a diskutovali o hlavných témach tohto dňa.

  75226544_1526626960823966_5140232622382776320_n

74341485_587285052100903_5569054814484037632_n

74598808_2593233047428400_370072915007242240_n

74680694_1087969538200884_3050843084280561664_n

thumbnail_IMG_5372

Bookmark the permalink.

Comments are closed.