Kultúrne vystúpenie

Pred Vianocami 2022 mali klienti možnosť si pozrieť aj kultúrny program v podaní žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu zo Svitu. V programe sa klientom predstavili hrou na rôzne hudobné nástroje, módnou prehliadkou i pekným prednesom básne. Zahrali aj scénku ako sa v minulosti na Luciu vyháňalo z domovov to zlé. V závere vystúpenia sme si všetci spoločne zaspievali vianočné koledy. Klientom sa veľmi páčilo, že si spolu mohli zaspievať obľúbené koledy.

Srdečne ďakujeme Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu zo Svitu za to, že prišla do nášho Domova pod Tatrami a obohatila tak prežívanie predvianočného času našich klientov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.