Majáles klientov pri príležitosti 60. výročia založenia zariadenia sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce oslavuje v roku 2019 okrúhle 60. výročie.  So starostlivosťou o ťažko zdravotne postihnutých ľudí začalo v roku 1959 a počas tejto doby tu našlo svoj prechodný domov takmer 1300 klientov. Pri príležitosti tohto výročia sa 16. mája 2019 v kultúrnom dome v Batizovciach konal Majáles klientov.

Mgr. Anna Nemcová, poverená vedením zariadenia otvorila majáles, nasledoval slávnostný prípitok a úvodný tanec. Na ples prijali pozvanie aj klienti domova sociálnych služieb Domovina,  n. o. Žehra časť Hodkovce a ďalší, pre nás vzácni hostia. Súčasťou oficiálnej časti majálesu bolo aj Ocenenie klientov  najdlhšie žijúcich v Domove pod Tatrami, i keď niektorí z nich si nemohli ocenenie prevziať osobne. Ocenenie z rúk Mgr. Anny Nemcovej si prevzali:

 1. Helena Petrášová – v domove žije 54 rokov, v roku 2019 oslávi svoje 80 narodeniny
 2. Helena Krenželáková – v domove žije 54 rokov
 3. Katarína Knappová – v domove žije 53 rokov
 4. Lýdia Rigdová – v domove žije 47 rokov
 5. Mária Seifertová – v domove žije 46 rokov
 6. Irena Eleková – v domove žije 45 rokov
 7. Eva Dvoržáková – v domove žije 45 rokov
 8. Agnesa Hricová – v domove žije 41 rokov
 9. Valéria Huňová – v domove žije 41 rokov
 10. Zuzana Mihoková – v domove žije 37 rokov

Za najdlhšie žijúcich mužov v našom zariadení si prevzali ocenenie:

 1. Igor Leško – v domove žije 27 rokov
 2. Gejza Gaži – v domove žije 24 rokov
 3. Štefan Dzedzina – v domove žije 26 rokov

Poďakovanie za mnohoročnú prácu a ocenenie si prevzali aj zamestnanci:

 1. Viera Bačová, ktorá odpracovala v našom zariadení 39 rokov
 2. Irena Pitoňáková, ktorá odpracovala v našom zariadení 39 rokov
 3. Marta Štolcová, ktorá odpracovala v našom zariadení 37 rokov.

Všetci účastníci plesu sa dobre zabávali, tancovali a zapájali sa aj do piesní v podaní hudobnej skupiny Štyl z Veľkej Lomnice. Na majálese nechýbalo ani dobré jedlo, občerstvenie a dezert. Program májového popoludnia svojím vystúpením spestrili deti z Folklórneho súboru z Batizoviec a tanečná skupina Mája zo Svitu. Touto cestou CSS Domov pod Tatrami ďakuje Fsk z Batizoviec a skupine Mája zo Svitu za obohatenie programu dňa. V priebehu majálesu si mohli klienti zasúťažiť pri súťaži Stavanie pyramídy z plastových pohárikov, v ktorej zvíťazil klient z Hodkoviec. V súťaži Zhadzovanie pohárov balónom zvíťazila klientka z nášho domova pani Mária Gašparová. Nechýbal ani tradičný stoličkový tanec, v ktorom bol úspešný náš klient pán Peter Laciak. Všetci súťažiaci si odniesli sladkú odmenu.

Všetci klienti si vďaka sponzorom majálesu pri 60. výročí odniesli pekné vecné ceny. Touto cestou ďakujeme obci Batizovce za bezplatné poskytnutie spoločenskej miestnosti.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach srdečne ďakuje týmto sponzorom, ktorí venovali vecné ceny, poskytli občerstvenie alebo finančne prispeli:

 1. Obec Batizovce
 2. Poľnohospodárske družstvo Batizovce
 3. Nadácia Chemosvit, Svit
 4. Spoločnosť Tena SCA Hygiene Products AB
 5. Fires, s. r. o., Batizovce, prevádzka MOMENT bistro a ubytovanie
 6. Arjo Humanic SK, s. r. o., Batizovce
 7. Ajva, s. r. o. Gelnica
 8. Sintra, spol. s. r. o., Poprad
 9. Mária Perďochová, Likavka
 10. B&B Slovaj Zuzana Budzáková, Kežmarok
 11. Pekáreň GROSS, s. r. o., Kežmarok
 12. OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o., Poprad
 13. Ryba Žilina, s.r.o.
 14. AG FOODS, s.r.o.
 15. Mäso – Tatry, s. r. o., Svit
 16. Mäsovýroba Cimbaľák, Bardejov
 17. Schindler, výťahy a eskalátory, ul. Široká, Poprad
 18. Bačko Svit, galantéria
 19. Mart System, Veľký Šariš
 20. Lekáreň Lidická, PP-Matejovce
 21. Fy SENI – zdravotnícke pomôcky
 22. Ivan Jozef, Svit
 23. Hračky DANIELKA, Svit.

DSC05177

DSC05188

2 x

DSC05157

DSC05195

DSC05211

DSC05239

Bookmark the permalink.

Comments are closed.