Vansovej Lomnička 2019

Prijímateľka sociálnej služby pani Zuzka Billá pravidelne reprezentuje naše zariadenie v prednese poézie a prózy. A nielen to, vlastní zbierku básní, ktorej je autorkou. Niektoré zo svojich básní uverejnila v Batizovskom občasníku a zbierku básní jej vydala aj Podtatranská knižnica v Poprade. Dňa 6. marca 2019 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade zúčastnila na 52. ročníku prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička.

55875280_385919145332532_3060359585052229632_n

56157823_2269704236587658_2302081983661998080_n

Bookmark the permalink.

Comments are closed.