Mikulášska kapustnica

V rámci charitatívnej akcie Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec pod názvom „Tatranský Mikuláš“ sa klienti nášho zariadenia tešili z mikulášskej kapustnice, ktorú pre nich žiaci pripravili. Takto klienti prežili mikulášsky deň netradične, trochu sviatočne, lebo všetci si pochutnávali na výbornej kapustnici. Klienti posielajú hotelovej škole veľké poďakovanie.

Centrum sociálnych služieb s poďakovaním prijalo mikulášsku kapustnicu pre klientov. Strednej odbornej škole hotelovej vyjadrujeme srdečné poďakovanie za to, že svojou akciou urobila predvianočný čas v Domove pod Tatrami krajším a radostnejším.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.