Mydlo ako dar

Veľké ,,ĎAKUJEME“ patrí  členke rady školy SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci pani Anne Schlosserovej, ktorá pri príležitosti Mikuláša darovala prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení tekuté mydlá.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.